Find us on Facebook

大灣區乜都up

Howard & Sing 2位大灣區達人帶你走進大灣區分析及深入了解當地營商機遇、如何正確投資、怎樣做到百份百投資保障及教你避開買樓陷阱另吃喝玩樂乜都up
火星台節目 - 大灣區乜都up 第四集 #4 嘉賓:沈永年博士 及 蔡俊鵬測量師
大灣區乜都up 第四集 兩位重量級嘉賓沈永年博士及蔡俊鵬測量師教你如何辨識大灣區項目安全性及剖識爛尾樓原因!   ..
火星台節目 - 大灣區乜都up 第三集
大灣區乜都up 第三集 沈永年博士教你投資大灣區心得,如何因應自己能力及喜好作出適當地區、產品投資,詳細解剖博士投資格言‘先求知 再投資   ..
大灣區乜都up第八集#8 東莞篇 嘉賓: 灣區超人 paul
第八集  東莞篇 嘉賓: 灣區超人 paul 東莞篇-詳細解釋限購政策,東莞值得投資的區份 ..
大灣區乜都up 第十集  簡單講解肇慶
第十集 簡單講解肇慶 解答客戶問題,如面積分別,何謂裝修款項,最新限購情況,簡單講解肇慶 ..
大灣區乜都up 第十二集
主力講講公寓值唔值得買? 高鐵西九龍去肇慶時間? 中美貿易戰會否影響大灣區樓市及值得繼續投資嗎? 國內買樓香港銀行做貸款問題? ..
大灣區乜都up 第十一集 特別嘉賓:蔡俊鵬先生 Pierre
第十一集 特別嘉賓:蔡俊鵬先生 Pierre 邀請特別嘉賓蔡俊鵬先生以專業角度解答及分析觀眾問題,另為容户剖釋何謂全額保障 ..
大灣區乜都up 第二集 #2
第二集 投資車位 今集內容主要係教大家投資輕資產, 另外更會講灣區"九市二區"車位價格, 應投資邊度好,重有講解"開四停四", 內容豐富,千祈唔好錯過。 ..
大灣區乜都up 第九集 #9 江門篇
第九集 江門篇 - 江門限購政策係點?樓價超低水,值得投資嗎? ..
大灣區乜都up 第七集 惠州篇
大灣區乜都up 第七集 惠州篇- 惠州篇-詳細講解有關惠州的潛在商機,香港人僅有可買住宅的區域......... ..
大灣區乜都up 第一集 #1
火星台頭炮節目 - 大灣區乜都up 大灣區乜都up第一集 #1 今集内容: 今集會同大家由淺入深,講下有關大灣區附近嘅大型基建設施配套,例如"一帶一路"、青馬大橋等等... 仲有關於內地買樓陷阱同"五証二書", 節目內容精彩唔好錯過呀! #逢星期一發佈 #知多啲無妨 #火星台 #marschannel #..

Copyright © 2020 MarsChannel 火星台
All rights reserved.